Składki

Permalink do tego artykułu: http://xn--pzw23opatw-obb.pl/?page_id=20

2015

Załącznik do Uchwały Nr 39 z dnia 27 października 2014 roku Zarządu Okręgu Polskiego Związku W ędkarskiego w Tarnobrzegu   Tabela wysokości składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód w 2015 roku. Lp. Rodzaj składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód Wysokość składki w PLN I Składki roczne pełne dla członków PZW na …

Pokaż strony »

2016

Zgodnie z uchwałą nr 70 z dnia 9 listopada 2015 r. wysokość składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Tarnobrzeg nie ulega zmienie i pozostaje bez zmian, czyli jak w 2015 r.   Tabela wysokości składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód w 2016 roku. Lp. Rodzaj składki członkowskiej okręgowej na ochronę i …

Pokaż strony »

2017

Składki Członkowskie 2017 r.   Załącznik do Uchwały Nr 106 z dnia 17 października 2016 roku Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu   Tabela wysokości składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 roku. Lp. Rodzaj składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód Wysokość składki w PLN I Składki roczne pełne …

Pokaż strony »

2018

Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu. 1 Składka roczna pełna 220,00 2 Składka pełna ulgowa dla: – młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat, – członków odznaczonych srebrną …

Pokaż strony »

2019

Załącznik do Uchwały Nr 53 z dnia 12 listopada 2018 roku Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Tabela wysokości składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w 2019 roku. Lp. Rodzaj składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód Wysokość składki w PLN I Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i …

Pokaż strony »

Dodaj komentarz